తుఫానులో అందాలు చిందిస్తున్న అమ్మాయి. ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్స్

Spread the loveఅసలే కరోనా, ఆపై తుఫాను వచ్చి జనాలు కష్టపడుతుంటే ఇలా విరిగిన చెట్లు దగ్గరకు వచ్చి డాన్సులు … Continue reading తుఫానులో అందాలు చిందిస్తున్న అమ్మాయి. ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్స్