40 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబి కి పట్టుబడ్డ మెదక్ అదనపు కలెక్టర్ నగేష్

40 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబి కి పట్టుబడ్డ మెదక్ అదనపు కలెక్టర్ నగేష్
Spread the love

కోటి 12 లక్షల లంచం కేసులో కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు…

మెదక్ అడిషనల్ కలెక్టర్ గడ్డం నగేష్ ఇంట్లో కార్యాలయంలో కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు…

గడ్డం నగేష్ ఇంటి తో పాటు బంధువులు, బినామీల ఇండ్లలో కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు..

మొత్తం12 చోట్ల సోదాలు చేస్తున్న ఏసీబీ.

భూ వివాదం లంచం కింద 1 కోటి 12 లక్షల లంచం తీసుకున్న అడిషనల్ కలెక్టర్ నగేష్

చెక్కుతో పాటు ప్రాపర్టీ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న నగేష్

ఆడియో క్లిప్ లతో సహా దొరికిన నగేష్

లంచం గా కోటి 12 లక్షల డబ్బు ,, కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ రాయించుకున్న నగేష్

కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *