ధరణి పోర్టల్ పై అవగాహన కల్పించిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు

ధరణి పోర్టల్ పై అవగాహన కల్పించిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు
Spread the love

ధరణి పోర్టల్ పై అవగాహన కల్పించిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు.

బీడల్ బస్తీ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు మరియు వారి పౌర సమస్యలపై స్థానిక నివాసంతో సంభాషించారు మరియు కొత్త రెవెన్యూ చట్టం & ధరణి పోర్టల్ పై అవగాహన కల్పించారు.

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *