జనసేనాని శ్రీ @PawanKalyan గారితో ప్రముఖ నటుడు @KicchaSudeep భేటీ.

జనసేనాని శ్రీ @PawanKalyan గారితో ప్రముఖ నటుడు @KicchaSudeep భేటీ.
Spread the love

జనసేనాని శ్రీ @PawanKalyan గారితో ప్రముఖ నటుడు @KicchaSudeep భేటీ. ఈరోజు హైదరాబాద్ లోని, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కార్యాలయానికి విచ్చేసిన సుదీప్ గారు, వర్తమాన అంశాలు, అన్ లాక్ ప్రక్రియ నేపథ్యంలో నూతన షూటింగ్ నిబంధనల గురించి చర్చించి, జనసేనానికి మొక్కలను బహూకరించారు.

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: