జాతి రత్నాలు లో ఈ సీన్ ఎందుకు డిలీట్ చేశారయ్యా…

జాతి రత్నాలు లో ఈ సీన్ ఎందుకు డిలీట్ చేశారయ్యా…
Spread the love

జాతి రత్నాలు లో ఈ సీన్ ఎందుకు డిలీట్ చేశారయ్యా…

జారీ జాతి రత్నాలు సినిమాలో ఈ సీన్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అని ఎందుకు డిలీట్ చేశారు అబ్బా. వసూళ్ళ పరంగా ఎలా ఉన్నా సినిమా మాత్రం అందరికీ చాలా నచ్చింది యూత్ అంతా ఈ సినిమా మీద క్రేజ్ మీమ్స్ ఫేస్బుక్ లో వీడియోస్ షేర్ చేస్తున్నారు.

కింద ఉన్న వీడియో చూస్తే అసలు ఎందుకు డిలీట్ చేశారు భయ్యా అంటారు.

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *