చిరంజీవి Birthday రిటర్న్ గిఫ్ట్ అదుర్స్…

చిరంజీవి Birthday రిటర్న్ గిఫ్ట్ అదుర్స్…
Spread the love

చిరంజీవి రిటర్న్ గిఫ్ట్ అదుర్స్…

మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు తన 66వ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని తనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా ఒకరు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది స్పెషల్గా తయారుచేసిన ఈ బాక్స్ అతిథులందరూ చేతిలోనూ కనిపిస్తోంది.

హైదరాబాదులోని ఆలివ్ మిఠాయి షాప్ వారు ఈ బాక్స్ లు తయారు చేసారు. అందులో స్వచ్ఛమైన మిఠాయిలు పెట్టి అందించడం జరిగింది.

tanvitechs

tanvitechs

One thought on “చిరంజీవి Birthday రిటర్న్ గిఫ్ట్ అదుర్స్…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *