ఆసరా పెన్షన్ అప్లై చేయాలా? ఆధార్ లో వయస్సు తక్కువగా ఉందా?

ఆసరా పెన్షన్ అప్లై చేయాలా? ఆధార్ లో వయస్సు తక్కువగా ఉందా?
Spread the love

ఆసరా పెన్షన్ అప్లై చేయాలా? ఆధార్ లో వయస్సు తక్కువగా ఉందా?

ఆసరా పెన్షన్ ఇలా అప్లై చేయండి :

ఆసరా పెన్షన్ స్టేటస్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి :

మీ ఆధార్ కార్డులో వయసు ఇలా మార్చుకోవచ్చు :

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *