శ్రీ కెటిఆర్ గారును కలిసిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు

శ్రీ కెటిఆర్ గారును కలిసిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు
Spread the love

శ్రీ కెటిఆర్ గారును కలిసిన కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు

Ghmc ప్రధాన కార్యాలయంలో గౌరవ MA & UD మంత్రి మరియు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కెటిఆర్ గారును కలిసి పుట్టినరోజు దీవెనలు అందుకున్న కార్పొరేటర్ Hema Samala గారు. (Seethaphalmandi – 145 Division Corporator (GHMC)

@hema_samala
@hema_samala

@hema_samala


tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *