రాబోయే ఎంఎల్‌సి గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలకు ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు

రాబోయే ఎంఎల్‌సి గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలకు ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని  విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు
Spread the love

Conducted voter enrollment program for the coming MLC Graduate elections at Namalagundu localities of Seethaphalmandi division along with Hon’ble Deputy Speaker Padma Rao Garu. @hema_samala

సీతాఫల్‌మండి డివిజన్‌లోని మధుర నగర్ కాలనీలో రాబోయే ఎంఎల్‌సి గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలకు ఇంటింటికీ ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న కార్పొరేటర్ హేమ సామల గారు.

@hema_samala

@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala
@hema_samala

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *