ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది. అమ్మాయిని గుర్తుపట్టారా?

ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది. అమ్మాయిని గుర్తుపట్టారా?
Spread the love

ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది. అమ్మాయిని గుర్తుపట్టారా?

పూజిత పొన్నాడ ఎప్పుడైనా విన్నారా? మీరు రంగస్థలం సినిమా చూసినట్లయితే అందులో రామ్ చరణ్ అన్నయ్య ఆదికి లవ్ ఇంట్రెస్ట్ గా చేసింది పూజిత. రంగస్థలం సినిమా మంచి హిట్ అవడంతో ఈ బొమ్మకు మంచి ఆఫర్స్ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి.

tanvitechs

tanvitechs

One thought on “ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది. అమ్మాయిని గుర్తుపట్టారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *