నెల్లూరు క్రిష్ణ పట్నం ఆయుర్వేదం రిపొర్టు

నెల్లూరు క్రిష్ణ పట్నం ఆయుర్వేదం రిపొర్టు
Spread the love

మొత్తం వివరాలు దీనిలో ఉన్నాయి గమనించండి

💊 Krishnapatnam Ayurvedam Full Report in Telugu: క్రిష్ణ పట్నం ఆయుర్వేదం రిపొర్టు పూర్తి తెలుగు పాఠం
5 రకాల మందులు, తయారీ పధ్ధతులు
మొదటి రకము: 1P – ఊపిరితిత్తులు శుభ్రం చేయును కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న వారికి, లేని వారికి
రెండవ రకము: 2F – కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న వారికి
మూడవ రకము: 3L – కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న వారికి
నాల్గవ రకము: 4K – కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న వారికి
ఐదవ రకము: 5I – ఆక్సిజన్ తగ్గిన వారికి, కంటి డ్రాప్స్ ( అధికారులను ఆశ్చర్య పరచిన మందు ఇదే )

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: