బట్టతలపై సినిమా తీసి కడుపుబ్బా నవ్వించిన అవసరాల

బట్టతలపై సినిమా తీసి కడుపుబ్బా నవ్వించిన అవసరాల
Spread the love

బట్టతలపై సినిమా తీసి కడుపుబ్బా నవ్వించిన అవసరాల.

శ్రీనివాస్ అవసరాల ఈ సినిమా తీసిన ఎదో ఒక వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. అలంటి సినిమాతో మనముందుకు వస్తున్నారు. ట్రైలర్ చూసి మీ ఎలా ఉందొ కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా ఇలా ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారా?

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: