విద్య, ఉద్యోగాల్లో 10 శాతం రిజర్వేషన్లు

Spread the love

రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు విద్య, ఉద్యోగాల్లో 10 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఈడబ్ల్యూఎస్‌ రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం ప్రభుత్వం జీవోలు జారీచేయటం.

https://scontent.fhyd2-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/240609949_3112433548991417_9159658543301906219_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=eA7USyq2T3MAX-tAm7b&tn=sZZ4e7Zv3CLmUTtb&_nc_ht=scontent.fhyd2-2.fna&oh=63d199db8a048b617f2e626748242199&oe=612A98BB
tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *