3 విడతలు ఇళ్ల పంపిణి పూర్తి. మరి 4 విడత ఉందా? లేదా?

3 విడతలు ఇళ్ల పంపిణి పూర్తి. మరి 4 విడత ఉందా? లేదా?
Spread the love

3 విడతలు ఇళ్ల పంపిణి పూర్తి. మరి 4 విడత ఉందా? లేదా?

మన whatsapp ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. కింద ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేసి వాట్సాప్ లో జాయిన్ అవ్వండి.

Follow the Tanvi Techs channel on WhatsApp:

https://whatsapp.com/channel/0029Va5qYV4EAKWLpVIofI0a

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *