తుఫానులో అందాలు చిందిస్తున్న అమ్మాయి. ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్స్

తుఫానులో అందాలు చిందిస్తున్న అమ్మాయి. ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్స్
Spread the love

అసలే కరోనా, ఆపై తుఫాను వచ్చి జనాలు కష్టపడుతుంటే ఇలా విరిగిన చెట్లు దగ్గరకు వచ్చి డాన్సులు వేయడమేంటి అని కొంతమంది నెటిజన్స్ ట్రోల్ల్స్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏమి అనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి.

tanvitechs

tanvitechs

4 thoughts on “తుఫానులో అందాలు చిందిస్తున్న అమ్మాయి. ట్రోల్ చేస్తున్న నెటిజన్స్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *