వైరస్ వచ్చిన వారికీ బయపెట్టొద్దు, దైర్యం ఇవ్వండి. అని క్లారిటీగా చెప్పిన డాక్టర్.

వైరస్ వచ్చిన వారికీ బయపెట్టొద్దు, దైర్యం ఇవ్వండి.  అని క్లారిటీగా చెప్పిన డాక్టర్.
Spread the love

వైరస్ వచ్చిన వారికీ దైర్యం ఇవ్వండి. బయపెట్టొద్దు అని క్లారిటీగా చెప్పిన డాక్టర్.

ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ దేశాన్ని వణికించేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎందరో దైర్యం ఉండాలని, బయపడి రోగ నిరోధక శక్తిని తగ్గించుకోవద్దని పలువురు సూచిస్తున్నారు. అయితే కరోనా వచ్చిన వారు భయపెట్టే వార్తలు, వీడియోస్ చూడవద్దని సంతోషంగా ఉండేవి మాత్రమే చూడాలని చెప్తున్నారు. ఇంకా చాల విషయాలు డాక్టర్ చెప్తున్నారు.

tanvitechs

tanvitechs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: